Online İngilizce sınavı 50 sorudan oluşmaktadır. Sınav sizin sadece gramer ve kelime bilginizi ölçmekle beraber konuşma ve yazma becerileriniz hakkında fikir vermez. Seviyenizi tam anlamıyla öğrenmek için akademimize gelebilir ve ücretsiz olarak İngilizce seviye tespit sınavımıza girebilirsiniz.
Başarılar.
Ad Soyad
Lütfen kullandığınız mail adresini yazın. Sınav sonucunuz bu adrese gönderilecektir.
1.

This …… my brother.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
2.

… she a teacher?

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
3.

What ….. their names?

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
4.

… your sisters married?

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
5.

Choose the correct sentence

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
6.

Marek    : Do you live in Istanbul?

Vanessa : ……………

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
7.

Marek    : Did you have lunch at home yesterday?

Vanessa : ……………

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
8.

Marek    : …………..?

Vanessa : They are from Brazil

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
9.

Marek    : ……………?

Vanessa : She's a teacher

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
10.

Marek    : …………….?

Vanessa : In a flat

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
11.

Marek    : What’s your brother doing now?

Vanessa : ……………

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
12.

He …….. breakfast yesterday

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
13.

Peter ……… fly to London tomorrow.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
14.

I have to go to the bank ……. some money.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
15.

Vanessa : Whose flowers are those?

Marek    : They’re …………..

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
16.

Vanessa: Have you ever ………. a tractor?

Marek    : No, I haven’t.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
17.

………. is it from New York to Los Angeles?

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
18.

Has Mr. Conti arrived ….. ?

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
19.

I’ve lost my keys. I can’t find them ………

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
20.

Marek    : Why do you go to the restaurants?

Vanessa:……………

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
21.

Where have you put my keys? I clearly remember ………. them on the table last night.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
22.

Everyone said the film was great but I didn’t like it, I was really ………

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
23.

Marek    : What ………. you do if you won the lottery?

Vanessa: I’d buy a big house and a brand new car.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
24.

I've got a BMW. I've had it …………..

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
25.

I've ……….. washed my hair.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
26.

Marek    : Those cases look heavy, ………. carry one for you?

Vanessa: That's very nice of you.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
27.

The girl ……… mother’s ill is off school today.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
28.

…….. my mother …….. my father have got blue eyes, their eyes are green.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
29.

The man …….. built this house died in 1933.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
30.

This is the cat …….. I saw.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
31.

I …………. getting up at 08.00. It's not as difficult as I thought.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
32.

I wouldn't mind ………. tonight.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
33.

They ………. last night, but I'm not sure.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
34.

I couldn't fix the TV myself, so I ………. at a shop.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
35.

He reminds me …… someone I knew in the Army.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
36.

Guesthouse rooms must be ………. by noon

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
37.

At the end of the course special prizes were ………… to the winning participants.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
38.

After many years of research, they found the solution ………….

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
39.

'I know it's late, so I shall not ………. you any longer' said the police officer to a young couple.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
40.

…………… you finish your homework, the earlier we will start playing.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
41.

He began walking at six miles an hour but he couldn’t ………… that speed and soon he began to walk more slowly.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
42.

She is right to be angry with you, you ………….

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
43.

The plane is just going to take …………..

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
44.

Some people …………. can’t stop stealing stuff.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
45.

I’ d like to take …………. of this opportunity to thank you all for your cooperation.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
46.

You can go to the party ………. you are back home by midnight.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
47.

How many sheets of paper do you think this file will ………….. ?

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
48.

Let's go to the theatre, …………

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
49.

By this time tomorrow we ……… the meeting.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
50.

"We'll never be able to do it" said the man to nobody but ………… .

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

İngilizce Seviye Tespit Sınavı